You are here

Cykelplan 2015

  • Pige på cykel

    Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard

Visionen med Cykelplan 2015 er at gøre det let, trygt og naturligt at cykel i Favrskov Kommune.

Som kommune ønsker vi at udvikle cykelstinettet til gavn for borgerne og gøre det attraktivt at benytte cyklen i den daglige transport.

I Favrskov Kommune har vi den udfordring, at vi ikke har én hovedby, men i stedet fire centerbyer.

Derfor er det nogle andre tiltag, vi skal fokusere på for at fremme cyklismen end fx Skanderborg, Randers og lignende kommuner.

De konkrete initiativer, som præger denne cykelplan, tager højde for den udfordring på flere måder: Der lægges fx op til et styrket netværk af cykelstier imellem hovedbyer, centerbyer og landsbyer, som gør det attraktivt at benytte cykel som det daglige transportmiddel til og fra skole, til arbejde, indkøb og fritidsaktiviteter.

I Favrskov Kommune ved vi godt, at det er borgerne, der kender lokalområderne bedst. Derfor har vi haft fokus på brugerinddragelse og borgerne har haft mulighed for at komme til orde på forskellig vis i forbindelse med udarbejdelsen af Cykelplan 2015.

Cykelplanen er delt op i fire emneområder:

  • Trygt og sikkert til skole og fritid
  • Cykling i byerne: Kort og godt
  • Pendling på cykel
  • Med cyklen ud i det grønne


Du kan læse hele Cykelplan 2015 her.

Senest opdateret

30.05.2018
anoh