You are here

Frijsenborg og Granslev Ådal

Gå en tur i Frijsenborg-skovene ved Pøt Mølle.

Skovene omkring Frijsenborg Slot tæt ved Hammel er rig på vekslende natur med mange oplevelsesmuligheder. En vandring gennem den øvre del af Granslev ådal leder gennem Pøt Mølle Skov, forbi Marks Stigs kilde til Lystskoven, hvor man krydser Granslev Å. Du kan derefter gå tilbage igen gennem Frijsendal Bakker.

Sådan finder du til Frijsenborg og Granslev Ådal

Umiddelbart vest for Pøt Mølle ved Kragelundvej er der en lille parkeringsplads. Pøt Mølle Frijsenborg Slotskro ligger på Pøt Møllevej 80, 8450 Hammel.

 

 

Dyr og planter

Umiddelbart nord for parkeringspladsen ved Kragelundvej har Frijsenborg Gods vildsvin i skoven, på engen og omkring Pukkeldammen. Vildsvinene roder i jorden og er på den måde med til at give plads til foryngelse af træerne. Går du over fæ-risten er du inde hos vildsvinene, og kommer du i perioden, hvor de har unger , skal du være særlig varsom med, hvordan du færdes. Vildsvinene må ikke fodres.
Ved Pøt Mølle er der dværgflagermus i taget på den gamle møllebygning, og der er tidligere hørt damflagermus i samme område. Der er set hvepsevåge i ådalen, fundet fjer-knopurt (en plante, som er i kraftig tilbagegang) og der er mange forskellige guldsmede. 
Granslav Ådal er blandt de bedste levesteder for insekter i landet, og åen har en bestand af ørred, der formerer sig godt.

Områdets historie

Granslev Å udspringer i ”Ellekrogen” syd for Sall i et vandskel, hvorfra den løber mod okkeropsamlingssøen ”Kildedal sø” og videre mod Pøt Mølle igennem Granslev Ådal.  13 km længere mod nord løber Granslev Ådal i Lilleåen lidt nordvest for Bidstrup Gods.

Marsk Stigs Kilde løber mellem Pøt Mølle og Hammel. Sagnet fortæller, at Marsk Stig holdt hvil på dette sted sammen med sine medsammensvorne efter mordet på Erik Klipping i Finderup Lade den 22. november 1286. Kilden er drikkevand af bedste kvalitet og producerer årligt 15 millioner liter.

Læs mere om Pøt Mølles historie 

 

Offentlighedens adgang

I privatejede skove er der adgang fra kl. 6 morgen til solnedgang

 Man må færdes til fods og på cykel, men kun på skovveje og stier. Al motorkørsel i skoven er forbudt.

Man må ikke slå sig ned nærmere end 150 meter fra bygninger. Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

På private, udyrkede arealer , der ikke er indhegnede, må man færdes til fods fra kl. 6.00 til solnedgang, og kun tage ophold i en afstand af mindst 150 m fra bygninger. Det er tilladt at gå og cykle på veje og stier i det åbne land. Der er også adgang til indhegnede, udyrkede arealer, hvis der ikke er græssende husdyr, hvis du kan komme derind gennem låger, stenter og lignende og hvis der ikke er skiltet mod adgang.

For yderligere information:

http://mst.dk/friluftsliv/hvad-maa-jeg-i-naturen/hvor-maa-jeg-faerdes/

Senest opdateret

11.04.2018
tjoh