You are here

Hinneruplund

Et dejligt stinetværk tæt ved Hinnerup og omgivet af overdrev, mose, vandløb, sø og skov

I udkanten af Hinnerup finder du dette unikke stinetværk, som er meget egnet til en gå- eller løbetur.

Naturværket, som danner base her, er et dagtilbud til fysisk og psykisk handicappede, der ønsker aktivitet og samvær tæt ved naturen.

Tæt ved Naturværkets bygninger ( som er den gamle materielgård ) er der etableret shelter- og bålplads – og der er desuden et aktivitetsområde i form af skovlegeplads og naturtræningsbane, som frit kan benyttes.

En stor del af de grønne områder afgræsses af kvæg ( racen skotsk højland ) hele året rundt, som er med til at holde arealerne lysåbne.

Det meste af stisystemet er udenfor indhegningen, men en lille del går igennem det afgræssede område  – der er tyr i indhegningen, og derfor er det vigtigt med rolig og hensyntagen adfærd i forhold til kreaturerne. Hund skal være i snor.

Sådan finder du til Hinneruplund

Fra vejen Hinneruplund kan man tage vejen Teglværksvej – her er der mulighed for at parkere bilen uden for lågen ved Naturværket og gå eller løbe her ud fra.

Der er endvidere stiforbindelse videre til ---dalen mod øst eller ind mod Hinnerup by langs med Lilleåen.

 

Senest opdateret

03.04.2018
anoh