You are here

Thorsø Enge

Gå en tur i Thorsø Enge

Thorsø Enge er et sammenhængende stisystem i Thorsø, som går forbi flere søer (ved Thorsø Mølle), moser og enge i dalstrøget omkring Thorsø Bæk. En del af området afgræsses af heste for at holde naturarealerne åbne, men der er låger i hegnet, som man kan passere.

Stisystemet er mange steder udformet som en trampesti.

Sådan finder du til Thorsø Enge

Der er flere indgange til stisystemet, blandt andet via Skelvej i den vestlige del af Thorsø samt ved Rosenparken i den centrale del. Der er også infotavler i området.

 

 


Dyr og planter

I Thorsø Enge vokser mange forskellige blomsterplanter, som er typiske for de fugtige mose- og engpartier.

I den centrale del findes de flotte planter eng-kabbeleje, krybende læbeløs og trævlekrone, og der er flere arter af star: topstar, næbstar, tuestar, toradet star og blågrøn star. Ikke hele området afgræsses lige meget, og dele af området fremstår med høje urter såsom alm. mjødurt, høj sødgræs, tagrør og rørgræs. 

Senest opdateret

03.04.2018
tjoh