You are here

Drostrup Bæk har fået nye å-slyngninger

  • Billedet viser fint, at Drostrup Bæk på denne strækning bugter sig godt i landskabet.

    Billedet viser fint, at Drostrup Bæk på denne strækning bugter sig godt i landskabet.

  • Udvalgsformand Anders G. Christensen kaster en sten i vandløbet for at markere indvielsen.

    Udvalgsformand Anders G. Christensen kaster en sten i vandløbet for at markere indvielsen.

Drostrup Bæk ved Hadbjerg har været igennem et større restaureringsprojekt, og den 400 meter lange strækning blev her i ugen indviet med taler og gåtur langs vandløbet.

Anders G. Christensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Favrskov Kommune, indviede de nye å-slyngninger ved at kaste en stor sten ned i Drostrup Bæk. Og det er velvalgt med stenen, da sten, vandplanter, udlagt gydegrus og træstykker er med til at give gode leve- og skjulesteder til både fisk og smådyr i bækken.

Vandløbsprojektet i Drostrup Bæk er kommet i stand, da der skulle gøres noget for at højne fiskebestanden i vandløbet og samtidig findes en løsning, der fremadrettet ikke kræver så meget vedligeholdelse. Favrskov Kommune har arbejdet sammen med lodsejer Erik Poulsen om at erstatte det gamle kanaliserede forløb af bækken med et flot, slynget vandløb fyldt med gode levesteder for dyr og planter. Før projektet gik i gang, var der ingen fisk i bækken, men ved indvielsen blev de første ørreder spottet.

Projektet er kommet i mål ved en god dialog mellem de involverede parter og med en stor frivillig arbejdsindsats fra særligt lodsejer Erik Poulsen, lystfiskere fra Randers Sportsfiskerklub og nabo til projektet, Jørn Koue. Alle aftaler er indgået frivilligt, og parterne ser frem til at følge naturens udvikling i projektområdet fremover.

Dato: 25. oktober 2018

Senest opdateret:

29. oktober 2018