You are here

Kæmpe-bjørneklo skal bekæmpes inden 15. maj 2018

Er du grundejer i Favrskov Kommune skal du være opmærksom på, at alle grundejere har pligt til at bekæmpe den giftige og invasive plante, kæmpe-bjørneklo på egne arealer.

Når planten bliver bekæmpet kan den ikke sprede frø, og så vil den på sigt blive udryddet. Vores erfaring er, at planterne ofte står på jordlodder tæt ved vand, hvor folk sjældent færdes.

Det er vigtigt, at alle lodsejere bekæmper bjørneklo-planterne, inden de sætter frø, da frøene hurtigt bliver spredt til omkringliggende arealer, og dermed giver problemet videre til andre lodsejere.

Følgende minimumsfrister gælder for bekæmpelsen:

  1. bekæmpelse - Inden 15. maj
  2. bekæmpelse (kontrol af 1. bekæmpelse) - Inden 15. juli
  3. bekæmpelse (kontrol af 2. bekæmpelse) - Inden 1. september

Favrskov Kommune har pligt til at reagere på manglende bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo. Bevidst manglende bekæmpelse kan føre til påbud. Såfremt et påbud ikke efterkommes kan Favrskov Kommune lade en bestand af kæmpe-bjørneklo blive bekæmpet på lodsejers egen regning.

Læs mere om kæmpe-bjørneklo og få gode råd til bekæmpelse på www.favrskov.dk/bekaempelse-af-kaempebjoerneklo.

Forekomster af kæmpe-bjørneklo i kommunen kan du indrapportere på 89 64 52 03 eller stni@favrskov.dk

Dato: 05. april 2018

Senest opdateret:

03. januar 2020