You are here

Kjællinghølbroen fjernes

Viborg Kommune fjerner nu Kjællinghølbroen, der går over Gudenåen mellem Favrskov og Viborg Kommune.

Broen blev lukket for al færdsel 19. december 2018, og nu har en uvildig ekspert vurderet broens tilstand i en skønsrapport og konkluderer, at broen skal fjernes.

Ifølge Viborg Kommune viser skønsrapporten, ”at fejl og skader på broen nedsætter dens styrke og bæreevne i en grad, der medfører risiko for, at den kan styrte sammen - alene i tilfælde af, at der falder meget sne på broen til vinter. Derfor bliver broen taget ned inden jul.”

Viborg Kommune vurderer, at der ikke er akut risiko for sammenstyrtning af den afspærrede bro lige nu, så sejlads under broen er tilladt. 

Læs mere om Kjællinghøl-broen på Viborg Kommunes hjemmeside her

Dato: 25. oktober 2019

Senest opdateret:

03. januar 2020