You are here

Kunstudvalg

Kunstudvalget står for udsmykningen af kommunale arealer og institutioner.

Kunstudvalget er nedsat af byrådet.

Udvalget skal tage initiativer til og stille forslag til kunstnerisk udsmykning i og ved kommunale ejendomme og arealer.

Formålet er, gennem kunsten, at give borgere og kommunens gæster oplevelser og udfordringer, der virker fremmende for trivsel og æstetik og samtidigt øger deres tilfredshed.

Kunstudvalget har syv medlemmer, som udpeges af byrådet. Fire medlemmer udpeges efter indstilling fra kunstforeninger og udstillingsgrupper. Ét medlem udpeges efter indstilling fra Kulturelt Samvirke.

Du kan se Kunstudvalgets vedtægter (vedtaget af Favrskov Byråd 24. marts 2020) her 

Medlemmer af Kunstudvalget

  • Birgit Bach-Valeur (formand)
  • Lena Kim Christensen (næstformand)
  • Jørgen Thiele 
  • Mogens Bruun Jepsen
  • Arne Jul Madsen
  • Kristian Pødenphant Lund
  • Thorkild Petersen

Kontakt

Peter Studstrup
Torvegade 7
8450 Hammel
Tlf. 89 64 51 14

Senest opdateret

04.08.2020
tjoh